Een persoonlijke benadering bij Alga-HR;
Passie voor personeel

Meer rendement uit HR-systemen met procesoptimalisatie

Alga-HR is ervaren op het gebied van efficiënte bedrijfsoplossingen voor HR en salarisbetalingssystemen. Wij helpen ondernemers in de regio Vught met het optimaliseren van hun processen. Met name het gebruik van Youforce van Raet biedt goede mogelijkheden voor het mkb.

Eerlijkheid staat voorop bij Alga-HR uit Vught;

inventarisatie van het HR-proces

We voeren eerst gesprekken met alle stakeholders. De salarisadministrateur, de CFO en de CEO komen aan bod. Afhankelijk van het aantal betrokkenen duurt dit 0,5 tot 1,5 dag. Vervolgens inventariseren we de inrichting van de huidige systemen. Hier gaat 2 tot 4 uur per module in zitten, afhankelijk van de complexiteit. We nemen ten slotte de bekende issues door, en tonen alvast enkele oplossingen die het proces zullen stroomlijnen. Dit doen we in een presentatie. Dat onderdeel duurt ongeveer 4 uur. 

Tijdige uitbetaling van de salarissen van uw medewerkers met Alga-HR uit Vught

we delen onze bevindingen

We schrijven een rapport met onze bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Dit rapport presenteren we. Deze bespreking is de basis voor een actieplan. We verwoorden de uit te voeren acties, en vragen daarop uw akkoord. Deze gehele stap kost zo’n 2 dagen.

Wij werken met excellent support;

de uitvoer begint

We stellen vast wie het plan gaat uitvoeren. Wij kunnen dit voor u doen, maar het is ook mogelijk uw eigen medewerkers daarvoor te vragen. Daarnaast bekijken we wie de veranderingen gaat monitoren en wie bepaalt of het proces nu optimaal loopt. Ook hiervoor kunt u ons vragen.

Procesoptimalisatie van Alga-HR

Binnen 5 à 10 dagen zijn stap 1 en 2 doorlopen. De duur van de optimalisatie hangt samen met de inhoud van het rapport. Wilt u meer informatie, of ontvangt u graag een referentiecasus?