Administratie doen in Vught? Alga-HR helpt u daarbij;
Passie voor personeel

Transities strak begeleid met projectmanagement van Alga-HR

Heeft u besloten een nieuw HR- en salarispakket aan te nemen? Wilt u daarnaast een nieuw financieel-, plannings- of ERP-pakket implementeren? Dan staat uw organisatie voor een gigantische uitdaging. We hebben het dan niet over een toevoeging op de dagelijkse werkzaamheden, maar over een apart project waar deskundig management bij hoort. 

Ervaring is onmisbaar

In deze veranderende omgeving is het van belang dat het management de aandacht bij de doelen houdt. Daar passen geen dagelijkse operationele beslommeringen bij. En aan de andere kant: degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden voert zelden transities uit. Ons advies is dan ook om deze 2 strikt gescheiden te houden. Geef iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u een deskundige nodig die de organisatie en de planning van dit project leidt? Alga-HR heeft jarenlang ervaring met dit soort projecten. Wij zetten het strak voor u op.

Wij kennen de voorwaarden voor een arbeidscontract van buiten;

Extra aandacht voor de raakvlakken tussen de afdelingen

HR, salarisadministratie, planning en andere domeinen hebben allemaal hun eigen belang bij een goed uitgewerkte structuur. Het systeem is zo sterk als de zwakste schakel.

Uiteraard vindt binnen ieder migratieproject een gegevensmigratie plaats. Het is daarbij van belang de kwaliteit van de huidige gegevens vast te houden, zodat bij overgang naar het nieuwe systeem minimale uitval voorkomt. Ontbrekende gegevens moeten worden aangevuld. En gaat u historische gegevens overzetten? Dat is belangrijk als u tussentijds en niet per begin van een nieuw jaar over wilt gaan naar het nieuwe systeem.

Wat niet onderschat mag worden, zijn de veranderingen die deze projecten voor uw medewerkers teweegbrengen. Gedegen en tijdige communicatie en, waar mogelijk, inspraak is hierbij van cruciaal belang. Opleidingen moeten tijdig worden gepland. Het is belangrijk dat de medewerkers na ingebruikname van het nieuwe systeem weten hoe zij daar mee om moeten gaan! En dan niet alleen hands-on maar ook procedureel. Wij ondersteunen u graag bij dit scala aan taken. Wilt u daar meer over weten?