Wettelijke wijzigingen mbt arbeidscontracten

Het wetsvoorstel bepaalt dat vanaf 1 augustus 2022 een wettelijk verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos is, als arbeidstijd wordt beschouwd en – als het mogelijk is – onder werktijd te volgen is.